El 23 d’abril del 1976 sortia el primer número del diari Avui, el primer rotatiu en català després de la dictadura franquista. El diari va néixer sota l’empenta de bona part de la societat catalana i va rebre amplis suports, entre ells el dels artistes. Pràcticament tots els artistes del moment, en efecte, van respondre a una crida prèvia de fer donació d’una obra per contribuir a consolidar l’empresa. Aquest va ser l’origen del fons d’art del diari Avui. En poc temps, el gruix de les obres donades va configurar una col·lecció molt coherent cronològicament, però també molt representativa des del punt de vista artístic. Per això, l’any 2011, i després de la fallida de l’empresa Premsa Catalana S.A., editora del rotatiu, la Generalitat de Catalunya va apostar per adquirir, a un preu per sota de mercat, les 604 obres que constituïen llavors el fons. Amb aquesta iniciativa s’evitava la disgregació d’una col·lecció significativa històricament i artísticament i, també, una possible exportació d’obres fora de Catalunya.

Després de l’adquisició, el fons es va dividir en dos grans blocs. Un primer bloc el constituïren els 24 originals de les portades que el diari va encarregar durant vint anys a diversos artistes catalans. Tot aquest conjunt es va dipositar al Museu d’Història de Catalunya, que aquell mateix any 2011 hi va dedicar una mostra en la qual els originals es relacionaven amb les portades editades i que feia èmfasi en la vessant més històrica del diari. La resta de les obres, el gruix principal, es va dipositar al Museu d’Art de Girona, per tal de reforçar-ne la col·lecció amb obres d’art contemporani. La manca d’espais del Museu, tanmateix, va obligar a mantenir la custòdia de les obres al monestir de Vilabertran, on ja eren dipositades des del 1991 i on havien estat exposades de manera rotatòria fins al 2004. Des de llavors, les obres s’han conservat als magatzems de Vilabertran i, si bé se n’han fet préstecs puntuals, el conjunt no s’ha tornat a mostrar en una exposició.

Ara, des del Museu d’Art de Girona es vol donar nova llum i visibilitat a aquest ric i variat fons. El moment resulta idoni, just quan a la ciutat de Girona s’està treballant en el projecte del museu d’art contemporani i coincidint amb un interès generalitzat de les institucions museístiques catalanes cap a l’art català de la segona meitat del segle xx, poc present en les col·leccions públiques.

Amb tot, plantejar una mostra exhaustiva de tot el fons d’art del diari, integrat per 580 obres, seria una empresa inabastable en termes d’espai i de recursos, però també conceptualment. Sembla raonable que, davant un fons tan extens, variat i ric, es proposin lectures també diverses i plurals i, per tant, no una sola exposició, sinó una successió de propostes expositives que permetin, d’una banda, mostrar el fons de mica en mica i, de l’altra, oferir-ne relectures enriquidores des de diferents perspectives i mirades curatorials. Alhora, i en un treball més intern del Museu, les diverses mostres serviran per condicionar les obres i, en la mesura que sigui possible, reubicar-les en nous magatzems interns i externs, oferir-les per a altres exposicions temporals o incorporar-les a les exposicions permanents actual i futures del Museu d’Art.

La primera d’aquestes mostres l’hem volgut confiar a la historiadora i crítica d’art Pilar Parcerisas, que, a banda d’haver estat crítica d’art de l’Avui, va coordinar i impulsar l’ampliació del fons d’art del diari a partir del 1994, moment en què s’hi van incorporar noves donacions de creadors més joves. La proposta expositiva de Parcerisas dibuixa l’itinerari de les arts a Catalunya dels anys setanta als noranta, a partir de l’abandonament de l’informalisme en favor de l’abstracció i el trànsit, sense solució de continuïtat, cap a l’art conceptual. La seva selecció, d’altra banda, fa confluir en una sola exposició els noms més significatius de l’art català d’aquest període.

Encetem aquest cicle d’exposicions amb una mostra que ofereix un passeig sintètic però, alhora, gairebé complet per uns moments determinants de l’art contemporani a Catalunya, que posa de manifest la diversitat i l’evolució de l’art català durant tres dècades, des dels anys setanta fins als noranta, i que aporta una primera lectura per redescobrir la riquesa d’un fons, el del diari Avui, que ha esdevingut testimoni d’una època.

 

Dates: del 24 de juliol al 3 de novembre de 2019

Inauguració: dimecres, 24 de juliol de 2019, a les 18 h

Del 24 de juliol al 3 de novembre de 2019

Àmbit 3 del Museu d’Art de Girona

 

Descarrega el dossier de premsa

Anar a la part superior de la pàgina Anar a la part superior de la pàgina
Anar a la pàgina de venda d'entrades Anar a la pàgina de venda d'entrades Entrades Anar a la pàgina del formulari per rebre el butlletí Anar a la pàgina del formulari per rebre el butlletí Newsletter Anar a la pàgina del formulari de contacte per enviar un missatge Anar a la pàgina del formulari de contacte per enviar un missatge Contacte

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.